انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز

انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز با هدف هماهنگى و تمرکز برگسترش کمى و کیفى فعالیت‌هاى تحقیق و توسعه و نوآورى واحدهاى صنعتى و معدنى، با همکارى و مشارکت مراکز آموزش عالى، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتى و پژوهشى بخش‌هاى خصوصى و دولتى و سایر ارکان اجرایى و سیاست گذارى کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیندهاى ایجاد، توسعه و بومى سازى فناورى، تجدید ساختارهاى اجرایى و ارتقاى مدیریت تحقیق و توسعه و مدیریت منابع پژوهشى جهت دستیابى به توسعه صنعتى پایدار، با حمایت وزارت صنایع و معادن وقت در سال 1377 تاسیس شد.

  • مهندسی عالی
  • مدرن و به روز
  • مواد درجه یک
  • تخصص در انواع صنایع
انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز
انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز ارائه دهنده قطعات استیل
محصولات سازه صنعت نیراز

انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز ارائه دهنده قطعات استیل

قطعات استیل3

قطعات استیل3

انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز با توجه به داشتن خدمات برشکاری لیزر و واتر جت این امکان را نیز برای مشترایان فراهم ساخته تا در صورت درخواست ساخت هرگونه سازه و قطعات صنعتی یا دکوراتیو هرچیزی که میبایستی با استیل ساخته شود آماده قبول سفارشات شما میباشیم.

قطعات استیل2

قطعات استیل2

انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز با توجه به داشتن خدمات برشکاری لیزر و واتر جت این امکان را نیز برای مشترایان فراهم ساخته تا در صورت درخواست ساخت هرگونه سازه و قطعات صنعتی یا دکوراتیو هرچیزی که میبایستی با استیل ساخته شود آماده قبول سفارشات شما میباشیم.

قطعات استیل 1

قطعات استیل 1

انجمن تحقیق و توسعه سازه صنعت نیراز با توجه به داشتن خدمات برشکاری لیزر و واتر جت این امکان را نیز برای مشترایان فراهم ساخته تا در صورت درخواست ساخت هرگونه سازه و قطعات صنعتی یا دکوراتیو هرچیزی که میبایستی با استیل ساخته شود آماده قبول سفارشات شما میباشیم.

نمونه محصولات نیراز
ویژگی های ما

کیفیت را تجربه کنید

با سازه صنعت نیراز معنی کیفیت و ارزش را کاملا درک میکنید تیم ما با ارائه ی بهترین خدمات در صدد آن است که بتواند رضایت تمامی مشتریان را جلب کند.

کیفیت را تجربه کنید
01
02
02
آخرین اخبار
جزئیات سرمایه‌گذاری هندی‌ها در چابهار
دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد
راه‌اندازی دو جزء مهم شبکه ملی